Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Nøgleord: analyse | Danske Specialmedier

90 % af indtægter hos fagblade kommer fortsat fra print!

- Medlemsundersøgelse for Danske Specialmedier om platformstrategi, onlinesalg og rentabilitet

Analyse af mediedatabasen trykt & online

Bruger du Specialmedie Håndbogen

- og vil du gerne have den tilsendt gratis næste år?

Hjælp os med at gøre Håndbogen endnu bedre, og som tak sender vi også et eksemplar helt gratis næste år!

Udfyld spørgeskemaet nedenfor.
Alle besvarelser behandles naturligvis fortroligt og anonymt.

Du kan også udfylde kontaktdata separat i skemaet mhp næste års håndbog.
Indsend besvarelsen ("Send"), vælg "Gå tilbage til Formularen".

Google Docs Formular: Gratis online spørgeskema

Introduktion:
Gratis online spørgeskema med Google Docs Formular.
Med Google Docs får du gratis tekstbehandling, præsentation og regneark m.m. på linje med f.eks. Open Office - forskellen er dog at Google Docs kører som Cloud Computing, dvs software og dokumenter installeres og lagres ikke lokalt men hos Google.

En særlig tjeneste i forbindelse med Googel Docs er muligheden for at udvikle online spørgeskemaer. Tjenesten hedder Google Docs Formular.

Specialmediernes Værktøjskasse: Gratis online spørgeskema – med Google Docs

Dato: 
24/08/2010 - 15:00

Danske Specialmedier undersøger løbende markedet for løsninger der gør det billigere, bedre eller lettere for medlemmer at udgive medier. Løsningerne præsenteres i en møderække vi kalder Specialmediernes Værktøjskasse.

På et medlemsmøde,

tirsdag den 24. august 2010 kl 15:00 - 16:00 i Pressens Hus, Skindergade 7, København K,

Arrangementet er blevet afholdt.

Infopaq og Danske Specialmedier indgår aftale

Medier i Danske Specialmedier vil fremover få en bedre afregning for Infopaqs køb og videresalg af elektroniske presseklip - og få rabat ved køb af overvågnings- og analyseprodukter fra Infopaq, efter at Danske Specialmedier og Infopaq har indgået en rammeaftale.
Infopaq er en verdensomspændende leverandør indenfor medieovervågning og medieanalyser til private og offentlige virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner. I Norden er Infopaq markedsledende. Infopaq overvåger såvel trykte som digitale medier - samt radio, tv og internet.

Ugeskrift for Læger undersøger sig selv

Ugeskrift for Læger vil have undersøgt, om artikler i tidsskriftet bliver skrevet af anonyme skyggeskribenter (såkaldte ghostwriters), skriver tidsskriftet.
På en konference i Canada for redaktører af medicinske tidsskrifter kom det frem, at over 10 procent af artiklerne i The New England Journal of medicine er skrevet af ghostwriters, d.v.s. skribenter, der har bidraget væsentligt til de forskningsresultater, der lægges frem -men som ikke optræder på forfatterlisterne.

Stor redaktionel produktion i specialmedier

Der produceres et stort antal selvstændige journalistiske artikler i specialmedierne. På et år produceres ca. 200.000 selvstændige artikler i specialmedierne, viser en analyse, som Danske Specialmedier har foretaget på baggrund af et spørgeskema til foreningens 360 medlemmer.

Det er især de selvstændige netmedier, som er meget produktive. De har på årsbasis godt 60.000 artikler produceret til disse medier.

Der skelnes i analysen ikke mellem korte netnyheder og lange analyserende artikler - men alene på antal artikler. Derfor tæller de korte netnyheder meget.

UPDATE og 3F udvikler netkommunikation for svage læsere

Kommunikationsafdelingen i fagforbundet 3F og Journalist- og Mediehøjskolens afdeling UPDATE har ved hjælp af eyetracking testet nyhedsartikler og informationstekster blandt andet med henblik på at gøre det lettere for svage læsere blandt medlemmerne at finde og forstå informationen på forbundets hjemmeside www.3f.dk

Tidsskrifters vej til fremgang!

En ny kandidatafhandling fra Sverige forsøger at belyse hvilke faktorer, der giver et tidsskrift succes set i et markedsorienteret perspektiv. Det ambitiøse mål tager udgangspunkt i musiktidsskrifter, der traditionelt set er alt andet en økonomisk fremgangsrige...

Hovedkonklusionerne opsummeres som fire faktorer der afgør om et tidsskrift kan opnå fremgang:

Sig din mening om Danske Specialmedier

Foreningen Danske Specialmedier har som sin mission at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og yde den bedst mulige service og rådgivning. Medlemmerne er de bedste til at vurdere, om vi lever op hertil. Derfor har vi igangsat en tilfredshedsundersøgelse blandt alle vores medlemmer. Alle chefredaktører har fra Catinet og Due & Partners har i denne uge modtaget et skema med en række spørgsmål om de ydelser, som Danske Specialmedier leverer.