Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Nøgleord: oplagskontrol | Danske Specialmedier

Ordinær kontrol 2013

Kontrol for perioden 1/7-2012 - 30/6-2013

 

FMK Specialmediernes Oplagskontrol baseres på indberetning for én af følgende perioder:
- Helår, 1. juli 2012 - 30. juni 2013
- Første halvår 2013, 1. januar - 30. juni 2013

Det er valgfrit om kontrollen ønskes gennemført på helår eller seneste halvår.
Dog anbefales, at alle med relativt få udgivelser (4 - 6 udgivelser pr. år) vælger kontrol for helår, medmindre der er sket væsentlige ændringer henover årsskiftet.

Danske Specialmediers medlemmer har årsoplag på 130 millioner

Danske Fagpresse, der organiserer 365 danske specialmedier, hedder nu Danske Specialmedier.

Det er en organisation i vækst, der skifter til nyt og mere dækkende navn. Foreningens medlemskreds, som består af både trykte blade, netmedier og nyhedsbreve. En del af medlemmerne udkommer på alle tre platforme - mens 20 alene udkommer på nettet.

Regler for FMK Oplagskontrol

§ 1 Oplagskontrol
Alle trykte specialmedier i Danske Medier skal tilbydes oplagskontrol. Det enkelte blad kan enten vælge at lade Dansk Oplagskontrol udføre kontrollen og betale et individuelt vederlag herfor direkte til Dansk Oplagskontrol. Eller det enkelte blad kan vælge at lade FMK Specialmediernes Oplagskontrol (revisionsfirma: PricewaterhouseCoopers) udføre kontrollen, hvor vederlaget herfor er inkluderet i medlemskontingentet.

 

DO - Dansk Oplagskontrol

Dansk Oplagskontrol

Oplagskontrol

Hvorfor oplagskontrol?

Oplagskontrol blev etableret i Danmark af Dansk Oplagskontrol tilbage i 1930. Årsagen var den simple, at enkelte af datidens annoncesælgere havde en optimistisk tilgang til data - herunder ikke mindst antallet af modtagere, den enkelte udgivelse nåede ud til.

Meget har ændret sig siden dengang - og alligevel ikke. Hvis tillid er godt, er kontrol ofte bedre udfra devicen, at har man intet at skjule, bør dokumentation aldrig blive et problem.

Specialmediernes Oplagskontrol (FMK)

Baggrunden for Specialmediernes Oplagskontrol (FMK)

Specialmediernes Oplagskontrol (FMK) blev etableret i 1993 i forlængelse af de etiske regler for medlemmer af Danske Specialmedier.

De etiske regler fastslår blandt andet, at annoncebærende blade skal oplagskontrolleres - det er et naturlig dokumentation overfor annoncører.

For ikke at belaste medlemmerne økonomisk af beslutningen om tvungen oplagskontrol, etablerede Danske Specialmedier derfor det daværende "Fagpressens Medie Kontrol (FMK)" som en integreret del af kontingentet.

Oplagskontrol

§ 1 Oplagskontrol
Alle annoncebærende DS-medlemsblade skal oplagskontrolleres. Det enkelte DS-blad kan enten vælge at lade Dansk Oplagskontrol udføre kontrollen og betale et individuelt vederlag herfor direkte til Dansk Oplagskontrol. Eller det enkelte blad kan vælge at lade Fagpressens Medie Kontrol (revisionsfirma: PricewaterhouseCoopers) udføre kontrollen, hvor vederlaget herfor er inkluderet i medlemskontingentet.