Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Navneskift

Danske Specialmediers medlemmer har årsoplag på 130 millioner

Danske Fagpresse, der organiserer 365 danske specialmedier, hedder nu Danske Specialmedier.

Det er en organisation i vækst, der skifter til nyt og mere dækkende navn. Foreningens medlemskreds, som består af både trykte blade, netmedier og nyhedsbreve. En del af medlemmerne udkommer på alle tre platforme - mens 20 alene udkommer på nettet.

Selv om bortfald af portostøtte og mange fusioner har betydet bladdød, er foreningens medlemstal de seneste fem år vokset fra 319 til 365 medlemmer. Væksten skyldes nye specialmedier og øgede organisering. Reelt repræsenterer foreningen betydeligt flere medier, fordi et stort antal af medlemmerne både udgiver medier i trykt og elektronisk form.

De trykte medlemmer af Danske Specialmedier udkommer i et samlet oplag på 8,2 millioner blade, hvilket betyder, at hver dansk husstand i gennemsnit modtager mere end tre forskellige titler. Årsoplaget for bladene er på 130 millioner.

Danske Specialmediers medlemmer tegner sig for 84 procent af annonceomsætningen inden for gruppen fagblade og tidsskrifter i den årlige Reklameforbrugsundersøgelse, Omsætningen for gruppen var 1.007 millioner kr. i 2007.

Fælles for specialmedierne er, at de - uanset platform - giver en dybtgående behandling af emner inden for det speciale, de dækker. De spiller derfor en væsentlig rolle i at udbrede viden og erfaring i samfundet og er med til at sikre, at debatten i det danske samfund foregår på et oplyst niveau. Specialmediernes grundige dækning af deres områder gør, at de også i høj grad er leverandører til de øvrige medier og dermed et af de vigtigste led i den journalistiske fødekæde.

Samtidig med navneskiftet åbner vores nye web-site www.specialmedierne.dk , og vi skifter web-adresse til specialmedierne@specialmedierne.dk. Online-kataloget over danske specialmedier har adressen www.danskespecialmedier.dk

 

Mere om nøgleordene