Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Distributionsstøtte

Mediestøtte

Distributionsstøtte

Dagbladslignende publikationer.

Lovforslag om bladtilskud for dagbladslignende publikationer (L96)

Se lovforslagets fulde ordlyd her

Danske Specialmediers høringssvar vedr. forslaget kan læses nedenfor

Aller Business' henvendelse til EU Kommisionen vedr. forslaget kan læses her

Betænkning om bladtilskud

Udvalgets rapport om distributionstilskud kan findes her.

Bladpuljen

Næste ansøgningsfrist om distributionsstøtte fra bladpuljen er 1.oktober 2008.

Ansøgningsskemaet kan findes på Bladpuljens hjemmeside her. Her er også yderligere informationer om bladpuljen og ansøgningsfrister.

Bekendtgørelsen om distributionsstøttens vilkår kan hentes her

Blade, der opfylder nedenfor nævnte betingelser, kan søge om at få del i den samlede bladpulje på 35 millioner kr. om året

· almennyttige eller almenvelgørende emner, fortrinsvis generel information om samfund og omverden, sociale forhold, sundhed og sygdom. Det kan f.eks. være information om sundhed og sygdom fra patientorganisationer o.lign. eller information og debat om sociale, politiske og økonomiske forhold udgivet af foreninger, der er uafhængige af særinteresser. Det kunne også være information om demokratiudviklende aktiviteter og arrangementer.

· Humanitære organisationers virke

· Undervisning og skoleforhold, herunder enkelte fag

· Idræt, fortrinsvis information om idrætsgrene og foreningsliv i tilknytning hertil. Når det drejer sig om foreningsliv vil ordningen hovedsageligt omfatte foreninger, som er eller kan optages som medlem af Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund. Information om beslægtede fritidsaktiviteter kan almindeligvis ikke opnå støtte.

· Kunst og kultur, fortrinsvis information om billedkunst, film, litteratur, musik og teater, samt kulturformidling og -bevaring

· Miljø, fortrinsvis information om naturbevaring og -forbedring, alternativ energi, miljøbeskyttelse og -opretning

· Religiøse emner, dvs. blade udgivet af trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, der er oprettet af et eller flere trossamfund eller kreds af trossamfundsmedlemmer - dog ikke blade udgivet af folkekirken og dennes institutioner som er statslige institutioner, se nedenfor.

Det er ikke tilstrækkeligt at foreningens, sammenslutningens eller organisationens formål opfylder en af kategorierne. Det er hovedindholdet i bladet der skal ligge inden for emnerne.

Selvom bladets hovedindhold falder inden for et af ovennævnte emner kan der ikke ydes tilskud hvis bladet ligger inden for følgende kategorier:

· Statslig/kommunal information, dvs. publikationer udgivet af statslige eller kommunale myndigheder, styrelser og institutioner eller i forbindelse med det arbejde, der udføres i eller af sådanne institutioner. Disse institutioner afgrænses i denne sammenhæng således, at det drejer sig om institutioner, der indgår i den offentlige forvaltning som egentlige statslige eller kommunale institutioner, eller institutioner, der kan sidestilles hermed, så som private institutioner, foreninger m.v. hvis løbende drift udelukkende finansieres af offentlige midler

· Ugeblade og magasiner, dvs. publikationer af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål. Endvidere omfattes blade udgivet med henblik på markedsføring eller branding af virksomheder, produkter eller ydelser, med mindre der er tale om blade, der udsendes til indehavere af årskort, foreningsmedlemskort o.l. til kulturelle institutioner o.l.

· Erhvervsfaglige blade, dvs. blade udgivet med henblik på en bestemt erhvervsfaggruppe, udøvere af et bestemt erhverv eller for at informere om et bestemt erhverv, herunder også blade, som retter sig mod en bestemt interessegruppe, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter, såsom investeringsforeninger, kreditforeninger, ejerlaug eller antenneforeninger m.v. Enhver form for markedsføring eller branding af virksomheder, produkter eller ydelser kan heller ikke opnå støtte

· Fagforeningsblade, dvs. blade udgivet af fagforeninger og faglige sammenslutninger, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter. Både for erhvervsfaglige blade og fagforeningsblade gælder, at publikationer, der udgives med henblik på rent faglig information inden for et bestemt erhverv, uden at beskæftige sig med emner af fagpolitisk eller økonomisk karakter, kan modtage støtte

· Hobbyblade, dvs. blade udgivet af foreninger, organisationer mv. med henblik at præsentere eller informere om hobbyprægede aktiviteter, bortset fra egentlig idræt. Det gælder f.eks. samlervirksomhed, gør-det-selv-aktiviteter -håndarbejde, fritidsbeskæftigelser som havebrug eller bilreparation, amatørfilm og -fotografering, radioamatørvirksomhed, kæledyr og hønsehold, veteranbiler og spil mv.

· Videnskabelige blade, dvs. blade udgivet af offentlige og private forskningsinstitutioner med henblik på at præsentere eller informere om disses forskning

· Politiske blade, dvs. blade udgivet at politiske partier, sammenslutninger og foreninger herunder disses lokalforeninger og ungdomsafdelinger.

Filer til download

BilagStørrelse
Høringssvar bladtilskud L96.doc80 kB
Aller Business indlæg til L96.pdf50.81 kB
Bekendtgørelse om bladpulje og distributionsstøtte.doc35.5 kB

Mere om nøgleordene